Námi nabízené služby

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Společnost je zapsaná v seznamu společností poskytujících daňové poradenství. Daňoví poradci, kteří ve společnosti pracují nebo s ní spolupracují, jsou oprávněni vykonávat daňové poradenství a jsou zapsáni v seznamu daňových poradců KDPCR. Daňoví poradci Vám, na základě vašich podkladů, zpracují a podají elektronicky Vaše daňová přiznání k daním, ke kterým jste přihlášeni. Na základě plné moci Vás společnost, prostřednictvím svých daňových poradců, zastoupí při všech jednáních s Finančním úřadem, při kontrolách a dále i v případných následných sporech s Finančními úřady.

ÚČETNICTVÍ

Společnost se zaměřuje na vedení účetnictví a daňové evidence pro neziskové subjekty, malé společnosti případně na fyzické osoby. Máme zkušenosti se zpracováním účetnictví zdravotnických zařízení. Ve společnosti pracuje kolektiv velmi zkušených účetních, které odborně a kvalitně zpracují Vaše účetnictví nebo daňovou evidenci podle platných předpisů. Dle Vašich požadavků Vám účetní zpracují včas a řádně účetní závěrky a dle dohody Vás budou pravidelně informovat o stavu Vašeho účetnictví ve smluvených lhůtách. 

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Nabízíme vedení mezd a personálních agendy v rámci vedení účetnictví či daňové evidence pro společnosti. Mzdy zpracováváme i samostatně bez vazby na účetnictví. Včas dostanete podklady pro odvody, přehledy zasíláme za Vás elektronickou cestou na příslušné orgány. Zpracujeme pro vás měsíční výkazy mezd, výplatní pásky můžeme dle požadavků zaměstnanců odeslat na jejich mailové adresy, provádíme roční zúčtování mezd pro zaměstnance, pokud o to požádají, odesíláme evidenční listy. V případě kontrol Vás na základě plné moci zastupujeme a potřebné doklady o zpracovaných mzdách sami předkládáme.