.......s námi máte po starostech!


Informace k placení daně z nemovitostí - úrok z prodlení (GFŘ)

02.06.2013 20:46

Na základě četných dotazů ohledně úroku z prodlení na dani z nemovitostí  upozorňujeme na obecnou úpravu v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, podle které  vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni  splatnosti až do dne platby včetně.

Daň z nemovitostí na rok 2013 (nebo první splátku, je-li daň vyšší než 5000 Kč) lze tedy uhradit finančnímu úřadu bez povinnosti hradit úrok z prodlení až do čtvrtka 6. června 2013 včetně. Za den platby se považuje u platby prováděné prostřednictvím banky nebo pošty, den, kdy byla připsána na účet správce daně, u platby prováděné v hotovosti u správce daně den, kdy úřední osoba platbu převzala.

cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_25608.html?year=PRESENT

—————

Zpět