.......s námi máte po starostech!


JUDr. Svatopluk Galočík: DPH - ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ DODÁVEK ZBOŽÍ A SLUŽEB V RÁMCI EU A DO A ZE TŘETÍCH ZEMÍ - 2013

06.06.2013 23:11

Obsah: Uplatnění DPH mezi členskými státy a třetími zeměmi

 

Lektor JUDr. Svatopluk GALOČÍK, specialista na problematiku

Termín: 9 – 14hod

MÍSTO: Petra Bezruče 1776, Kladno

CÍL: Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 13 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Seminář je určen pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi se zaměřením na změny k 1. lednu 2013.

Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na 12 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH.

 

Obsah příkladů:

Nový význam osoby „neusazené v tuzemsku“ podle § 4, její význam z ohledem na daňovou povinnost, nový význam „identifikované osoby“ v § 6g – 6i, registrační povinnosti podle § 6 – 6i, stanovení místa plnění u poskytovaných služeb (§ 9, 10 – 10k) , nový obsah pojmu „dopravního prostředku“, právní úprava přepravy zboží, právní úprava u služby na věci movité, úprava vrácení daně tuzemským osobám v jiných členských státech § 82, úprava vrácení daně osobám z jiných členských států v tuzemsku § 82 a, 82b, dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží, úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5, dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava § 23, 38, 66, den uskutečnění plnění při vývozu, daňová povinnost při poskytnutí služby a při pořízení zboží z jiného členského státu, úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb § 102, problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti.

 

POZNÁMKA:

Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samostatné plnění cca 15 min. a 5-10 minut na vyhodnocení, zdůvodnění a vysvětlení. Zpracování příkladů probíhá kolektivním způsobem. plnění při vývozu, nová úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb § 102, problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti.

—————

Zpět