.......s námi máte po starostech!


Archiv článků

02.06.2013 21:25

Podnikatelské subjekty

Zde si můžete ověřit, že váš obchodní partner podniká, je registrován , informaci o plátcovství DPH . Nenajdete zde subjekty, které podnikají na základě jiného, než živnostenského zákona  .wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 

—————

02.06.2013 21:16

Plátci DPH v EU

Zde můžete zkontrolovat, zda je váš obchodní partner plátcem DPH v EU ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN

—————

02.06.2013 21:14

Plátci DPH

Zde můžete zkontrolovat, zda váš partner je plátcem DPH a také je možné zkontrolovat zveřejněný bankovní účet. adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

—————

02.06.2013 20:46

Informace k placení daně z nemovitostí - úrok z prodlení (GFŘ)

Na základě četných dotazů ohledně úroku z prodlení na dani z nemovitostí  upozorňujeme na obecnou úpravu v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, podle které  vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem...

—————

02.06.2013 20:41

Povinnost registrace k DPH

Skutečnost, že se podnikatel stane povinně plátcem DPH při překročení limitu 1 mil. Kč za 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců (nikoli kalendářního roku leden až prosinec), je v široké veřejnosti dobře známa. Existují však situace, které zakládají povinnou registraci i na...

—————

02.06.2013 20:30

Institut nespolehlivého plátce

Za nespolehlivého plátce může být označena osoba, která závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správci daně. Co toto označení pro daňový subjekt – dodavatele i jeho odběratele znamená? Jaké povinnosti z toho pro ně vyplývají?   Jedná se o označení, které může...

—————