.......s námi máte po starostech!


Archiv článků

11.06.2013 08:09

Odložení daňových povinností kvůli povodním

Postihly vás povodně? V tom případě můžete požádat o odložení svých daňových povinností. Finanční správa nabízí úlevy jak pro lidi, které záplavy zasáhly, tak pro ty, kteří se rozhodnou pomoci. Podívejte se, jak postupovat.   Pokud vás postihly záplavy a...

—————

11.06.2013 07:56

Bude platit dvouletá záruka? V zákoně ne, v praxi pravděpodobně ano

Zřejmě každého, kdo chodí občas nakupovat, znervózněla zpráva, že by od účinnosti nového občanského zákoníku už neměla platit zákonná dvouletá záruka. I když přišlo ministerské uklidnění, znění zákoníku není jasné. O změnách a různém vysvětlení právnických termínů jsme si povídali s advokátem...

—————

10.06.2013 09:39

Identifikovaná osoba podle zákona o DPH

Novela zákona o DPH v roce 2013 nově zavedla definici identifikované osoby. Přináší úlevu pro podnikatele s přeshraničními aktivitami, například pro uživatele různých webových služeb. Google reklama tak už z podnikatelů plátce DPH...

—————

10.06.2013 09:17

Podíly na zisku u s.r.o.

O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada. Podíly na zisku jsou splatné do tří měsíců od rozhodnutí, pokud valná hromada nestanovila jinou splatnost. Společník má, kromě povinností spojených se svou účastí na společnosti s ručením omezeným, také svá práva. Jedním z těch...

—————

09.06.2013 16:14

Postup Finanční správy ČR v souvislosti s povodněmi - červen 2013

Informace GFŘ daňovým subjektům z pohledu daní k řešení důsledků povodní, která zasáhla území ČR v červnu 2013. V souvislosti s živelnou pohromou (povodně a záplavy), která zasáhla území ČR v červnu 2013, Finanční správa České republiky sděluje: V důsledku této skutečnosti budou správci daně...

—————

09.06.2013 16:08

V souvislosti s povodněmi a záplavami, které zasáhly Českou republiku, se ministr financí rozhodl využít pravomoci, kterou mu dává § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu, a promine daň z příjmů podnikatelům a právnickým osobám.

V souvislosti s povodněmi a záplavami, které zasáhly Českou republiku, se ministr financí rozhodl využít pravomoci, kterou mu dává § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu, a promine daň z příjmů podnikatelům a právnickým osobám. Prominutí se bude vztahovat na daň za zdaňovací období, ve kterém k...

—————

06.06.2013 23:11

JUDr. Svatopluk Galočík: DPH - ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ DODÁVEK ZBOŽÍ A SLUŽEB V RÁMCI EU A DO A ZE TŘETÍCH ZEMÍ - 2013

Obsah: Uplatnění DPH mezi členskými státy a třetími zeměmi   Lektor JUDr. Svatopluk GALOČÍK, specialista na problematiku Termín: 9 – 14hod MÍSTO: Petra Bezruče 1776, Kladno CÍL: Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 13 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Seminář je určen...

—————

02.06.2013 22:28

Co zde najdete

Zde Vám pravideltně budeme uveřejňovat publikované novinky z daňové správy s případnými odkazy na články z oblasti daně z příjmů, DPH a ostatních daní

—————

02.06.2013 22:27

Složenky na daň z nemovitostí

Zaplatili jste složenku na daň z nemovitostí na původní chybné číslo účtu? Museli jste platit znovu složenku? Požádejte tedy svého správce daně o náhradu vašich neoprávněně zaplacených výdajů!

—————

02.06.2013 21:30

Obchodní rejstřík

Zde můžete kontrolovat údaje o subjektech zapsaných v obchodním rejstříku portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

—————