.......s námi máte po starostech!


Archiv článků

27.09.2013 16:19

Vracení nadměrného odpočtu DPH

autor:Ing. Michaela Martínková zdroj:https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/vraceni-nadmerneho-odpoctu-dph/ Pokud nárok na odpočet DPH z přijatých plnění převýší daňovou povinnost z uskutečněných plnění, vzniká nadměrný odpočet – tedy nárok na „vratku“ peněz od finančního úřadu....

—————

27.09.2013 16:09

Případ z praxe: DPH při intrakomunitárním obchodu

autor:Ing. Filip Sinecký zdroj:https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/pripad-z-praxe-dph-pri-intrakomunitarnim-obchodu/ Při obchodování v rámci EU musíme brát v potaz legislativu nejen národní, ale i těch států, se kterými obchodujeme. Podívejte se na případ z praxe,...

—————

27.09.2013 16:02

Technické zhodnocení nemovitosti

autor:Ing. Michaela Martínková zdroj:https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/technicke-zhodnoceni-nemovitosti/ Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily...

—————

15.07.2013 09:14

Nový občanský zákoník změní dosud zavedené obchodní podmínky

autor: Dagmar Kučerová zdroj:https://www.podnikatel.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik-zmeni-dosud-zavedene-obchodni-podminky/ Smluvní právo, včetně problematiky uzavírání smluv mezi podnikatelem a spotřebitelem bude od roku 2014 ošetřeno občanským zákoníkem. A změny budou zásadní. Nový...

—————

15.07.2013 09:10

Nový občanský zákoník – přechodná ustanovení

autor:JUDr. Vladimíra Knoblochová zdroj:https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/legislativa-pro-podnikatele/novy-obcansky-zakonik-%E2%80%93-prechodna-ustanoveni/ Odkdy budeme nový občanský zákoník aplikovat? K zodpovězení této otázky slouží tzv. přechodná ustanovení zákona....

—————

15.07.2013 09:09

Převod nemovitostí z pohledu daňového

autor:Bc. Renata Blahová zdroj:https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/prevod-nemovitosti-z-pohledu-danoveho/ Změnám, které v letošním roce v daňové oblasti nastaly v rámci daňového balíčku, se nevyhnula ani daň z převodu nemovitostí. Hlavní...

—————

28.06.2013 09:08

Konec listinných akcií na majitele

autor:JUDr. Vladimíra Knoblochová zdroj:https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/legislativa-pro-podnikatele/konec-listinnych-akcii-na-majitele/ Právní úprava od 1. 1. 2014 nepřipouští existenci listinných akcií na majitele. Akcie na majitele mohou po tomto datu existovat a být...

—————

28.06.2013 08:39

Podnikání na mateřské a rodičovské dovolené

autor:Ladislav Kandler, DiS. zdroj:https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/zena-podnikatelka/podnikani-na-materske-a-rodicovske-dovolene/ Mateřská či rodičovská dovolená rozhodně není překážkou v podnikání.   Jste na mateřské či rodičovské dovolené a přemýšlíte o tom, že si...

—————

19.06.2013 07:54

Čtěte o připravovaných změnách zákona o DPH

autor: Dagmar Kučerová zdroj:https://www.podnikatel.cz/clanky/ctete-o-pripravovanych-zmenach-zakona-o-dph/#utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss Další novela zákona o DPH by mohla přinést výrazné změny. Jak v ručení za nezaplacenou DPH, tak ve splatnosti faktur....

—————

19.06.2013 07:39

Nový občanský zákoník dolehne i na nájemní smlouvy. Víme jak

autor:Petr Dobeš, advokát, TaylorWessing e|n|w|c advokáti zdroj:https://www.podnikatel.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik-dolehne-i-na-najemni-smlouvy-vime-jak/#utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss   Nový občanský zákoník mění podstatným způsobem i vztahy...

—————