.......s námi máte po starostech!


Archiv článků

01.08.2018 00:00

Poslanecká sněmovna-návrhy zákonů

https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?tx=1

—————

01.08.2018 00:00

Smlouvy z Portálu Pohoda

https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/zakony-a-pravni-normy/vzory-smluv/

—————

01.08.2018 00:00

Insolvenční rejstřík

Zde můžete zkontrolovat případnou insolvenci vašeho obchodního partnera portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx  

—————

30.10.2013 13:12

Automobil v daňové evidenci poskytovatele zdravotní péče

zdroj:https://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d43014v54109-automobil-v-danove-evidenci-poskytovatele-zdravotni-pece/?ref=newsletter   Ing. Jaroslav Zlámal, Ph. D. Mgr. Eva Bohanesová, Ph. D. Poskytovatelé zdravotní péče, ať se již jedná o privátní lékaře, majitele nebo provozovatele...

—————

29.10.2013 21:44

K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/rozhodnuti-o-prominuti-uhrady-dani-z-pri-12953

—————

29.10.2013 21:26

Solidární daň v daňovém přiznání za rok 2013

autor:25. 10. 2013 0:00 Dagmar Kučerová zdroj: Solidární daň sice není aktuální novinkou, je zavedena již od počátku roku 2013, ale blíží se okamžik, kdy se bude poprvé zahrnovat do daňového přiznání. Nezáleží, zda se jedná o podnikatele či zaměstnance. Pokud se jich takzvaná...

—————

01.10.2013 12:04

Prodej domu. Co se změní v lednu s novým občanským zákoníkem

zdroj:https://bydleni.idnes.cz/novy-obcansky-zakonik-06a-/stavba.aspx?c=A130926_181221_stavba_web Pokud se chystáte prodat dům například s garáží, která stojí na pozemku souseda, neměli byste dlouho otálet. Od ledna, kdy vstoupí v platnost nový občanský zákoník, se totiž převod může zkomplikovat....

—————

27.09.2013 16:44

MF předkládá návrhy zákonných opatření v oblasti daní

zdroj:https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2013/mf-predklada-navrhy-zakonnych-opatreni-v-14548 Bc. Ondřej Šrámek tiskový mluvčí Ministerstva financí Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého...

—————

27.09.2013 16:27

Nový občanský zákoník – lhůty a doby

autor:JUDr. Vladimíra Knoblochová zdroj:https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/legislativa-pro-podnikatele/novy-obcansky-zakonik-%E2%80%93-lhuty-a-doby/ Abychom mohli řádně plnit své povinnosti či uplatňovat práva, je důležité znát pravidla, jak se počítají lhůty a doby. V soukromém právu...

—————

27.09.2013 16:22

Nový občanský zákoník – forma právních jednání

autor: JUDr. Vladimíra Knoblochová zdroj:https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/legislativa-pro-podnikatele/novy-obcansky-zakonik-%E2%80%93-forma-pravnich-jednani/ Pro která právní jednání již nový občanský zákoník nevyžaduje písemnou podobu? NOZ vychází ze zásady, že každý má právo si zvolit pro...

—————